Демирхисарска парохија

Парохиски свештеник:
Тони Смуткоски

Контакт телефон: 075 245 500, 047 277 440

Седиште на парохијата:
Храм Свети Никола,  ул. 11 – Октомври – бб

Парохија:

Демир Хисар, Стругово, Загориче, Утово,  Обедник, Свињишта, Метимер, Смилево. 

Цркви и манастири:

Демир Хисар

Храм Свети Никола,  ул. 11 – Октомври – бб .

Камен темелник за Соборниот храм Свети Кирил и Методиј

с. Стругово

 Храм ”Св.Атанас”

Манастир Свети Антониј

с. Загориче и Утово.

Храм Свети Никола –

с. Обедник.

Храм Успение на Пресвета Богородица

с. Свињишта.

Храм Свети Ѓорѓи

с. Метимер

Храм Свети Никола

с. Смилево

Храм Свети Ѓорѓи (репрезентативна црква).

Гробјанска црква Свети Ѓорѓи

Параклис Свети Димитрија

Манастир Свети Петар