Лисолајскa парохија

Лисолајска- парохија

парохиски свештеник:

ереј Зоре Маргулевски

контакт

телефон 071-577-129

седиште на парохијата:

Храм “Св.Света Петка”, с. Лисолај

Парохијата:

Лисолај, Габаловци, Драгарино, Драгозани, Змирнево, Крклино, Лопатица, Секирани, Црнец, Црнобуки,

Цркви и манастири:

с. Лисолај ,

храм: “Св. Света Петка”,

с.Крклино

манастир:”Свети Илија’’