Краварско-бачка парохија

Краварско-бачка парохија

парохиски свештеник:

ереј Николче Неделковски

контакт

телефон 075-271-373

Седиште на парохијата:

Храм “Пресвета Богородица”, с. Кравари

Парохија:

Кравари, Бач, Брод, Гермијан, Добровени, Егри, Живојно, Кременица, Оптичари, Скочивир, Сливица,