Кога нештата не одат како што сакаме ние – Архимандрит Андреј Конанос

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол)

Превод: Елена Стојановски