7 januari 2015

Оставајќи ги неостварливите мечтаења за подвизи не според силите, и возвижени образи на живот, да започнеме во смирение да ги трпиме маките. Кога ќе се подготват нашите души, ако има Божја волја за тоа, ќе ни се даде и повеќе.

Преп. Никон