5 januari 2015

Во нашите маки, луѓето се само оружје, и немаат никаква власт над нас. И така, да претрпиме сè!
Преп. Никон