07 mart

… Нашите добродетели се пријатни на Бога, кога се прават со смирение; за што и Самиот ни заповедал: „кога ќе исполните сè што ви е заповедано, речете: ние сме недостојни слуги, зашто направивме она што бевме должни да го направиме“ (Лк. 17, 10)
Преп. Макариј