01 mart

Таинство чудно, и преславно гледам: небото – пештера, престол Херувимски – Дева. И сите девојки кои претрпуваат од бесовите и од луѓето заради запазување на нивната чистота, исто, како Пресветата Дева, Му служат на Најчистиот Син на Девојката, Господ Исус Христос како престол. Поради тоа непријателот толку и ги мрази девствениците и на секој начин се труди да ги оскверни.

Преп. Анатолиј