8 december 2014

Неопходно е да се чува плодот на молитвата. Тој се губи, исчезнува, многу често од празнословие веднаш после молитвата, или од мечтаење, кое исто така е празнословие, само со себеси. Молчењето после молитвата е многу полезно: тоа ја задржува молитвата во умот, срцето, па дури и на усните во себеси.

Преп. Никон