Христо Јанарас

введение-во-храм

БОГОРОДИЦА – Христо Јанарас

Во личноста на Пресвета Богородица Црквата го препознава она создание, кое – само тоа, од целокупната твар Божја, и материјална и духовна – стигнало до исполнување на целта заради која тварта постои: до…