Литија со моштите на Свети Климент Охридски во Крушево