25 februari 2015

Уште ќе ви кажам, да не барате високи дарови, восхитувања и духовни утехи – тие се даруваат според мерата на нашето смирение. А и може ли да влезе во Царските Одаи и да се насладува со Неговата вечера, оној кој ја носи нечистата облека на страстите? Да ја очистиме претходно со покајание и смирение, и да препуштиме на Божјата волја, кога ќе Му биде угодно, да не воведе во Својата соба, а самите да се сметаме недостојни за тоа.

Преп. Макариј