курсеви

20160917_113721

Оформена група која ќе го изучува источното-црковно пеење

Вчера, на 17.09.2016 г., успешно заврши и втората аудиција за курсевите за источно-црковно пеење. Оформена е група од 12 души, и курсевите се очекува да започнат до крајот на месецот. Часовите ќе се…