Дамјан Трпкоски

354

Зошто Бог го создаде човекот – Целта на човековиот живот

Што е човекот? Свети Григориј Ниски одговара: Човекот е неопфатна суштина. Тој е психосоматско битие, создадено од тело и душа. Телото е она видливото, материјалното, а душата е она невидливото, духовното кое Бог…