археологија

ergyk-noahs-ark-1

Археолози го пронајдоа НОЕВИОТ КОВЧЕГ – известуваат медиумите

    Истражувачите, претставници на организацијата NAMI (Noah’s Ark Ministries International), изјавија, дека „со веројатност од 99,9 проценти“ успеале да најдат фрагменти од библискиот Ноев ковчег. По зборовите на специјалистите, дрвените даски се…