Тополчанска парохија

Парохиски свештеник:

Ереј Лазо Колевски

контакт телефон: 075-438-795

Седиште на парохијата:

храм „Св. Вознесение“ – с. Тополчани

Парохија:

Тополчани, Тројкрсти, Чепигово, Канатларци, Загорани, Веселчани, Алинци, Шелеверци.