Плетварско – беловодичка парохија

Плетварско-беловодичката парохија при Прилепското архиерејско намесништво ја сочинуваат селата: Беловодица, Дрен, Крстец, Лениште, Мало Радобил (Мало Село), Мрамор, Никодин, Ореовец, Плетвар, Големо Радобил (Радобил), Ракле, Смолани, Топлица, Тројаци и Царевиќ.

Парохијата ја опслужуваат парохиските свештеници при соборната црква „Свето Благовештение“ – Прилеп.

Контакт телефон: 048/424-645

Цркви и манастири:

Беловодица – Црква „Свети Никола“
Беловодица – Манастир „Свети Георгиј“
Дрен – Црква „Свети Никола“
Дрен – Манастир „Свети Илија“
Крстец – Црква „Свети Никола“
Лениште – Црква „Свети Атанасиј“
Лениште – Манастир „Света Петка“
Мало Радобил – Црква „Пресвета Богородица“
Мрамор – Црква „Свети Атанасиј“
Никодин – Црква „Свети Атанасиј“
Никодин – Црква „Свети Илија“ (гробјанска капела)
Никодин – Манастир „Рождество на Пресвета Богородица“
Ореовец – Црква „Свети Димитриј“
Плетвар – Црква „Свети Кузман и Дамјан“
Големо Радобил – Црква „Свети Атанасиј“
Ракле – Црква „Свети Атанасиј“
Смолани – Црква „Свети Димитриј“
Топлица – „Црква Свети Никола“
Тројаци – Црква „СветиГеоргиј“
Тројаци – Манастир „Света Троица“ (во изградба)
Царевиќ – Црква „Свети Димитриј“