Подмочанско – љубојнска парохија

Парохиски свештеник:

јереј Петре Пусовски

контакт телефон: 072 702 985.

Седиште на парохијата:
храм Св. В-мч.  Георгиј
с. Подмочани

Во составот на Подмочанско-љубојнската парохија се селата: Подмочани, Грнчари, Рајца, Курбиново, Асамати, Претор, Сливница, Крани, Арвати, Штрбово, Наколец, Љубојно, Брајчино и Долно Дупени.

Храмови манастири кои се познати во Подмочанско-љубојнската парохија се:

Храм Св. Ап. Петар и Павле с. Подмочани

Храм Св. Атанасиј с. Сливница

Храм Св. Архангел Михаил с. Арвати

Храм Св. Никола с. Брајчино

Манастир Св. Илија с. Грнчари

Манастир Св. В-мч. Георгиј с. Курбиново

Манастир пресвета Богородица с. Сливница

Манастир Св. Петка с. Брајчино