Јанковечка парохија

Парохиски свештеник,

Ереј Никола Златаровски

контакт телефон: 075 752 219

Во составот на Јанковечката парохија се селата: Јанковец и Кривени.