Daily Archives: 13/08/2017

slep

Духот – прва мисла

Незадржлив
Секаде присутен
Неподмитлив
Вистината го прати везден.